Skurðaðgerðir

Stundum er hægt að rekja orsakir floga til mjög sérhæfðra vandamála í afmörkuðum hluta eða hlutum heilans. Þær geta verið tilkomnar vegna áverka á heila t.d. í fæðingu eða síðar á ævinni, eða vegna sýkinga í heilanum. Einnig er hugsanlegt að heilinn hafi ekki náð að þroskast nægjanlega eða að það séu ör á honum, aðrar breytingar eða fæðingarblettir. Með skurðaðgerð eru, í mjög stuttu máli, þessar breytingar eða þessir skemmdu hlutar heilans fjarlægðir. Heilaskurðaðgerðir eru því einungis mögulegar fyrir mjög afmarkaðan minnihluta hóp. Yfir 70% þeirra sem gengist hafa undir skurðaðgerð hafa losnað algjörlega við flog. Til að ákvarða hvort slíkar heilaskurðaðgerðir séu mögulegar þarf að taka mið af ýmsum þáttum og ítarlegar rannsóknir liggja að baki hverri ákvörðun. Heilaskurðaðgerðir við flogaveiki hafa tekið miklum framförum og þegar hafa tugir íslendinga fengið góða lækningu með aðgerð af þessu tagi.

Almenna viðmiðunarreglan er sú að íhuga má skurðaðgerð ef:

  • Engir aðrir undirliggjandi sjúkdómar eru til staðar.
  • Ekki hefur tekist með lyfjameðferð að hafa stjórn á flogum.
  • Flogin eru með staðbundin upptök.
  • Hæfni einstaklingsins til að lifa eðlilegu lífi skerðist ekki við að fjarlægja þann hluta heilans sem flogin eiga upptök sín í.
  • Aðgengilegt er að komast að þeim hluta heilans sem flogin eiga upptök sín í með skurðaðgerð og að hægt sé að fjarlægja hann án þess að það valdi frekari skaða á öðrum nauðsynlegum heilastöðvum.
  • Það svæði heilans sem þarf að fjarlægja sé ekki nálægt þeim hlutum heilans þar sem mál-, sjón-, hreyfi- og heyrnarsvæði eru.
  • Möguleikarnir á að losna við flogin eftir heilaskurðaðgerð eru mjög miklir.

Til að meta ofangreinda þætti þarf að gangast undir ítarlegar rannsóknir s.s. heilarit (EEG), segulómskoðun og taugasálfræðilegt próf. Niðurstöður þessara prófa eru mjög mikilvægar til að ákvarða hvort skurðaðgerð sé möguleg. Til frekari upplýsinga skalt þú ræða við lækni þinn.